2018 TEOG PYBS Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2018 PYBS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak,2018 PYBS Puanı Nasıl Hesaplanır? Milli Eğitim Bakanlığınca Haziran 2018 günü gerçekleştirilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS 2018) sonuçlarının Temmuz 2018'de açıklanacak.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların PYBS sonuçları Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve (http://oges.meb.gov.tr) (http://odsgm.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecektir.

TEOG 2018 PYBS Sonuçlarını Öğrenmek için Tıklayınız

TEOG 2018 PYBS Puan Hesaplama Motoru İndirmek için Tıklayınız

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri, Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır.Yerleştirme sonuçları ise Ağustos 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın (http://www.meb.gov.tr), (http://odsgm.gov.tr) ve (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2018 TEOG PYBS Puanı Nasıl Hesaplanacak?

2018 yılı PYBS’ye 5,6,7,8,9,10 ve 11.sınıflarda okuyan öğrencilerimiz başvurabilir fakat 8.sınıf öğrencilerimiz yapılacak olan sınava girmeyeceklerdir. 8.sınıfların PYBS sınav puanının hesaplanmasında TEOG sınavlarından aldıkları puanlar dikkate alınacaktır. Buna göre 8.sınıfların ağılıklandırılmış ortak sınav puanı ve diğer sınıftaki öğrencilerimizin ağırlıklandırılmış puanı hesaplaması PYBS Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Nedir? başlıklı yazımızda anlatılmıştır.

PYBS’ye 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

* Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

* PYBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

* Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

8’inci sınıf öğrencilerinin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-1’de verilmiştir.

Tablo-2

5, 6, 7, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları:

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe : Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin PYBS puanı elde edilecektir.

PYBS puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:

TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP : Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puan’ları, En Küçük TASP Puan’ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.